Familiekonstellationer er en metode som er baseret på systemisk teori, og som i store træk arbejder med teknikker, der minder om gestaltterapeutiske og psykodramatiske metoder. Familiekonstellations terapien er udviklet i Tyskland af Bert Hellinger igennem de sidste 20-30 år, og har efterhånden vundet stor udbredelse i hele verden, som en særdeles effektiv og dybt healende terapiform.

Konstellationsterapi anvendes både i relation til privatpersoner såvel som på arbejdspladser, herunder også i politiske og internationale interesseorganisationer.

Familiekonstellationer baserer sig på en social orden, som har vist sig at give dyb mening og fred, helt i overensstemmelse med hjertets orden. Når vi følger denne orden, får vi mulighed for at forbinde os varigt og kærligt med hinanden på en måde, der giver os fred og frihed til at være dem, vi er, samtidig med at vi også lader andre være dem de er.

I arbejdet med familiekonstellationer betragtes symptomer, fænomener og handlingsmønstre som nøgler, der viser vejen til roden og ophavet af de udfordringer vi oplever og ønsker at forløse.