En session indledes med en samtale om de problematikker, som klienten eller gruppen oplever samt en konkretisering af, hvad man ønsker at opnå gennem konstellationsarbejdet. I mange tilfælde optegnes et genogram, som er en slags stamtræs optegnelse, der kan synliggøre klientens problematikker tilbage i familiens historie som et gentaget mønster eller fænomen. Herved kan vigtige parter i situationen synliggøres.

Herefter begynder den egentlige opstilling.
Ved hjælp af farvede filt eller papirstykker opstilles nu et billede af situationen med de implicerede parter og forhold repræsenteret ved filt eller papir.
Ved at træde ind i dette billedfelt gives klienten og facilitatoren mulighed for at få indsigt i sammenhænge og skjulte dynamikker, som kan bringe nye informationer med sig i forhold til de implicerede parter og deres indbyrdes forhold.

Det er bemærkelsesværdigt, at det ved indtrædelse i feltet er muligt at fornemme kropsligt, følelsesmæssigt eller blot som en stemning, hvad der er på spil på et dybere plan imellem parterne.

I mange tilfælde er en anerkendelse af den dybere virkelighed nok til, at parterne kan indfinde sig mere harmonisk med hinanden. I andre tilfælde er der behov for at tilføre parterne ressourcer, så en egentlig forsoning kan finde sted, og de nye indsigter og eventuelle forandringsbehov kan rummes.

Ressourcer kan meget ofte bestå i andre familiemedlemmer, som opstilles som støtte for hinanden.
Når vi ikke skal gå vejen alene, men bliver støttet af andre, får vi mere styrke og handlekraft.

Arbejdet afsluttes, når de implicerede parter alle fornemmer en harmonisk helstøbthed af billedet i feltet. Når alle er kommet på rette plads, og parterne kan se hinanden i øjnene på en harmonisk, nærværende og autentisk måde.

I nogle tilfælde vil en enkelt session være tilstrækkeligt til at løse problematikken, og eftervirkningerne kan vare ved i helt op til et år efterfølgende.

I andre tilfælde vil det være nødvendigt med flere sessioner, som i et passende tempo åbner situationen op lag for lag, og lader bevidsthedens lys afsløre nye og stadig dybere informationer med mulighed for stadig dybere forløsning og healing.

I arbejdet med familieopstillingen mødes parterne på et dybere bevidsthedsniveau end dagsbevidstheden repræsenterer. Dette giver adgang til nye informationer omkring situationen. Man kan udtrykke det som et mere autentisk møde fri for dagsbevidsthedens slør og fortrængninger, og på et niveau, hvor vi har hjertet med i vores betragtninger og holdninger til hinanden.

En session varer ca. 1 – 1 1⁄2 time og koster 400 kr. Kontakt mig for en aftale, også aften og weekend.